Καλό Μήνα! Μάρτιος ο πρώτος μήνας της Άνοιξης – Good Month March the first month of Spring

Spring is around the corner and the weather has been set fine for the last week.

Sadly Tsiknopempti or smoky Thursday where we usually get together around the barbeques in the local taverna as the Greek carnival season draws to a close will also not be happening this year on Thursday but lets hope as Spring arrives and the weather starts to improve the cases drop on the island and we can start to preparing for the Summer tourism season hopefully this year alongside most people getting vaccinated!

Καλό Μήνα! Μάρτιος ο πρώτος μήνας της Άνοιξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *